ANBI

Voor het verkrijgen of behouden van de ANBI-status moet DSVZ voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze staan op deze pagina gepubliceerd:

 

De Seniorenvereniging Zandvoort

Postadres: Staringstraat 1, 2041 BH Zandvoort

Telefoon: 06-44740653

E-mail: secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 56528779

RSIN of Fiscaal nummer: 852171316

Bestuursleden

Statuten DSVZ d.d. 22-11-2012 en statutenwijziging d.d. 22-03-2022

Huishoudelijk Reglement d.d. 26 oktober 2021

Beleidsplan 2020 – 2023

Publicatie ANBI 2022