Bestuursleden

Voorzitter: 
Gerard Kuijper
tel.:  06 48676043
e-mail: voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Vice Voorzitter:

Ferko van Ancum
 

Secretaris/ 2e Penningmeester:
Ton van Waarde
Staringstraat 1
2041BH Zandvoort
Telefoon  06-44740653
e-mail: secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Penningmeester:
Jan Wassenaar
e-mail: penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Bestuurslid; ledenadministratie:
Els Kuijper-Zwemmer
tel.: 023-5718205
e-mail: ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Bestuurslid algemeen:
Mieke Kluitenburg
Telefoon 06 83 92 10 46
e-mail: liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Bestuurslid algemeen:
Vacant

 Bestuursassistent:
Yvonne Janse – de Buijzer

Bankrekening voor contributie € 25,00 of € 20,00 of € 15,00 per kalender jaar naar draagkracht: NL 14 INGB 000 65.10.893 tnv.
De Seniorenvereniging Zandvoort.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 56528779.