Bestuursleden

Voorzitter: 
vacant

Vice Voorzitter:

vacant
 

Secretaris:
Ton van Waarde
Staringstraat 1
2041BH Zandvoort
Telefoon  06-44740653
e-mail: secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Penningmeester:
Jan Wassenaar
e-mail: penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Tweede penningmeester:
Marijke Petrovic
email: tweedepenningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Bestuurslid; ledenadministratie:
Els Kuijper-Zwemmer
tel.: 023-5718205
e-mail: ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Bestuurslid algemeen:
Minoeska van der Sloot
 

Bestuurder belet of ontstentenis:
Fred Kroonsberg 

Bestuursassistent lief en leed:
Marina Wassenaar
Telefoon 06-15 08 46 86
email: liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 Bestuursassistent:
Yvonne Janse – de Buijzer

Bankrekening voor contributie € 25,00 of € 20,00 of € 15,00 per kalender jaar naar draagkracht: NL 14 INGB 000 65.10.893 tnv.
De Seniorenvereniging Zandvoort.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 56528779.