Bestuur

Voorzitter: 
Gerard Kuijper
Doctor Schaepmanstraat 4
2042 BW Zandvoort
tel.: 023-5718205 tel.: 06 48676043
e-mail: voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Vice Voorzitter:

Ferko van Ancum
De Ruyterstraat 48
2041 HM Zandvoort
tel.: 023-5715268
 
 

Secretaris/ 2e Penningmeester:
Ton van Waarde
Staringstraat 1
2041BH Zandvoort
Telefoon 023-5717030 tel: 06-44740653
e-mail: secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Penningmeester:
Jan Wassenaar
Emmaweg 12
2042 NV Zandvoort
tel.: 023-5712861 tel.:06 46075730
e-mail: penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Bestuurslid; ledenadministratie:
Els Kuijper-Zwemmer
Doctor Schaepmanstraat 4
2042 BW Zandvoort
tel.: 023-5718205
e-mail: ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Bestuurslid algemeen:
Vacant

Bestuurslid algemeen:
Mieke Kluitenburg
Witte Veld 64
2041 GB Zandvoort
Telefoon 023 – 5768005
e-mail: liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl

 Bestuursassistent:
Yvonne Janse – de Buijzer
Houtvaartkade 3
2111 BR Aerdenhout
Telefoon 023-5242081

 

Bankrekening voor contributie € 25,00 of € 20,00 of € 15,00 per kalender jaar naar draagkracht: NL 14 INGB 000 65.10.893 tnv.
De Seniorenvereniging Zandvoort.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 56528779.