Wat zijn onze activiteiten:

 

De Seniorenvereniging Zandvoort

Wij zijn een vereniging voor 50 plussers met 700 leden in Zandvoort en omgeving.
Meer dan zestig vrijwilligers staan garant voor een gevarieerd aanbod van activiteiten, zoals

 • *Bezoeken van musea
  *Koersbal
  *Uit eten
  *klaverjassen *Nordic walking en wandelen
  *Meerdaagse reizen en dagtochten
  *Fietsen
  *Zwemmen
  *Feest- en bingomiddagen
  *Biljarten
  *High tea
  *Informatiebijeenkomsten

Activiteiten

Zwemmen
Op maandag tussen 09.30 uur en 10.30 uur in het zwembad
Aqua Roma van CenterParcs Zandvoort. Ook op bijvoorbeeld
tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Op vertoon van uw
ledenpas betaalt u aan de receptie € 6,50 p.p. Parkeren is op
maandag tot 12.00 uur kosteloos.
Voor informatie: Jan Wassenaar 06 46 07 57 30

Koersbal

Koersbal in HIK, Burg. Nawijnlaan 100-149, 2042 PZ Zandvoort

Klaverjassen 
Op maandag van 12:45 – 16:00 uur. 

Nic.Beetslaan 14  , 2041 NN  Zandvoort 
Voor informatie: Henny Paap, 023 571 32 76

Nordic Walking op dinsdag om 11.15 uur
onder leiding van Marike Kramer, een gecertificeerde vakkracht.
Betaling per periode, ca. € 3,50 per keer. Vertrek bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan.
Voor informatie: Jan Wassenaar 06 46075730 

Wandelen Op woensdag en zondag o.l.v. Jan Kreijger om 10.00 vanaf de hoofdingang bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan.
De groep met een wat rustiger wandeltempo o.l.v. Jan Wassenaar vertrekt iedere woensdag om 10.15 uur bij het Pannenkoekenhuis
aan de Zandvoortselaan. Alle wandelingen duren ongeveer 1 uur.
Voor informatie: Jan Wassenaar 06 46 07 57 30

Biljarten  Op woensdag van 12:30 tot circa 16:30 uur in Zandvoort,
kosten € 2,= per keer.
Voor informatie: Ton van Waarde 06 44 74 06 53

Fietsen op de 2e en 4e zaterdag van de maand. Vertrek om 13.00 uur vanaf
Center Parcs Zandvoort aan de Vondellaan.
Voor informatie: Cilia van Weerdt 023 571 70 30

‘Omzien naar elkaar’

Er voor elkaar zijn.

Met een luisterend oor, met een schouder, met een lach en soms een traan,

Leden voor leden van onze vereniging, laten wij samen alert zijn als iemand het moeilijk heeft, in de put zit óf wat te vieren heeft.

Kom op, breng een bezoekje, pak de telefoon en maak een praatje of stuur een kaartje…

Laten wij met 700 leden OMZIEN NAAR ELKAAR

Help zelf of wijs de weg naar hulp en ondersteuning.

Informatiebijeenkomsten
Wij organiseren bijeenkomsten waarin relevante en interessante onderwerpen voor senioren aan de orde komen.

Belangenbehartiging
Wij behartigen de belangen van senioren in onze gemeente en omdat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waaronder de huishoudelijke hulp valt, is ons belang dat wij zo veel mogelijk leden hebben om tegengas te kunnen geven als er onverantwoord bezuinigd wordt.

Steun ons, doe mee en word lid!
Keuzemenu te betalen lidmaatschap  naar draagkracht:
25, 20 of 15 euro per persoon

U kunt deelnemen aan al onze activiteiten en ontvangt 10 x per jaar
een nieuwsbrief.

Aanmeldingen bij onze ledenadministrateur Els Kuijper 571 82 05 (van maandag t/m vrijdag van 9 – 11 uur)
of ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl   .

Secretariaat DSVZ:

Ton van Waarde
Staringstraat 1
2041BH Zandvoort
Telefoon 023-5717030 tel: 06-44740653
e-mail:   secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Kamer van Koophandel inschrijfnummer
56528779
Bankrekening NL 14 INGB 000 65 10 893
t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort