WELKOM BIJ DE SENIOREN VERENIGING ZANDVOORT

 

 De Seniorenvereniging Zandvoort (DSVZ) is opgericht op

22 november 2012 .

 Van de ruim 17.473 inwoners van Zandvoort is 47% ouder dan 50

jaar. Dat is onze doelgroep.

Zij blijven zolang mogelijk thuis wonen, zo nodig ondersteund door

familie, vrienden en mantelzorgers en pas in de laatste instantie met

hulp van officiële instanties.

 

Als vereniging willen wij graag een bijdrage leveren om het ouder

worden aangenamer te maken.

Daar kunnen wij als senioren en vrijwilligers veel aan doen door

actief te blijven en er voor elkaar te zijn als het nodig of gewenst is.

Dat is de kern van ons bestaan.

700 leden…

De hoogte van het ledenaantal is geen doel op zich, maar een lidmaatschap van een vereniging geeft mensen ‘het gevoel érgens bij te horen’.

 foto2

Met een contributie naar draagkracht van € 25,00, 20,00 of 15,- per persoon per jaar, is onze vereniging er voor iedereen vanaf in principe 50 jaar.

 

Omzien naar elkaar…

Om op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen functioneren heb je vooral

aandacht en ondersteuning nodig. Als vereniging leveren wij daar een bijdrage aan.

omzien naar elkaar                omzien signaleren en doorverwijzen

 

Een gevarieerd aanbod van activiteiten

Het aanbod moet ‘voor elk wat wils bieden’. Dus zowel voor mensen met een brede culturele belangstelling als voor degenen die een wekelijkse koffieclub het leukste vinden. Gewoon leuke dingen doen en tegelijkertijd ook nog bewegen, mooie gedichten horen of een nieuwe stad leren kennen.

puzzel

BEZOEKEN MUSEA,KOERSBAL, UIT ETEN, KLAVERJASSEN, NORDIC WALKING, WANDELEN, DAGTOCHTEN EN MEERDAAGSE REIZEN,  ZWEMMEN, FIETSEN, BILJARTEN, HIGH TEA, FEEST EN THEMA MIDDAGEN , INFORMATIEVE BIJEENKOMSTEN    EN OMZIEN NAAR ELKAAR

Wij geven 10 keer per jaar een nieuwsbrief uit. Daarin staan onze

 wekelijkse, maandelijkse activiteiten / evenementen , informeren wij

 onze leden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van

 bijvoorbeeld Wmo en komen onze leden en vrijwilligers over onze

 activiteiten aan het woord. Tevens bieden wij een platvorm voor

 andere niet commerciële organisaties om zich te presenteren en

 onze leden te informeren.

 

 

Vrijwilligerswerk is noodzakelijk om een vereniging te laten

functioneren, maar ook een doel op zich: vrijwilligerswerk is de beste

manier om je netwerk uit te breiden.

Onze vereniging telt ruim 60 vrijwilligers, wij zorgen voor het

consolideren, uitbreiden en scholen van ons vrijwilligerskorps.

50 + ?

Dan wensen wij je een warm welkom

als nieuw lid bij de enige echte

Seniorenvereniging Zandvoort.

 

‘Je bent aangekomen in de herfst van je leven’

herfst2

De Seniorenvereniging Zandvoort maakt er een Indian Summer van!

summer